Mes tikime, jog personalo valdymas per nuotolį yra ateitis

Išorinis personalo skyrius

Vykdome pilną personalo valdymą arba tampame personalo valdymo partneriu ir perimame dalį funkcijų. Pirmąjį atvejį renkasi įmonės, kurios neturi savo personalo specialistų arba jų nori visiškai atsisakyti. Tokiu atveju mūsų komanda tiesiogiai bendrauja su darbuotojais ir atlieka visas funkcijas per nuotolį ar kliento veiklos vietoje. Perduoti dalį funkcijų renkasi įmonės, kurios nori, kad darbuotojai dirbtų efektyviau arba joms stinga reikiamų kompetencijų.

Prieš pradedant teikti paslaugas, atliekamas įmonės personalo valdymo situacijos auditas. Peržiūrimi procesai, naudojamos programos ir dokumentai. Padedam klientui išsirinkti personalo dokumentų valdymo programą arba perimame administruoti jau turimas programas. Kartu suplanuojame paslaugos strategiją ir veiksmus, kaip ją įgyvendinti. Klientas gali rinktis, kiek procesų perduoda mums, o kiek pasilieka, kad atliktų įmonės darbuotojai. 

Paslaugos išskirtinumas - jog kiekvienu atveju prisitaikome prie kliento ir jo unikalių poreikių. Esant būtinybei, visada šalia yra partneris, kuris gali greitai reaguoti į kylančius personalo valdymo iššūkius.

Išorinio personalo skyriaus nauda

 • Gaunama aukščiausio lygio personalo valdymo komanda su naujausiais IT įrankiais.
 • Efektyviau vyksta įmonės personalo valdymo procesai ir sutaupomos įmonės išlaidos.
 • Lieka daugiau laiko atrinkti darbuotojus ir juos išlaikyti.
 • Įvykdomi neplanuoti darbai: susirgus darbuotojams, per atostogas, dėl darbuotojų rotacijos ar didesnio personalo poreikio.
 • Vienas tiekėjas pasirūpina visais įmonės poreikiais: darbo sauga, IT valdymu, teise ir kt.
 • Sukuriamas inovatyvios įmonės įvaizdis.
 • Užkertamas kelias klaidoms, taikant kelių etapų patikros sistemas.
 • Užtikrinimas ypatingai svarbių duomenų konfidencialumas administruojant juos išorės partneriui.

Ilgalaikė darbuotojų nuoma

Valdome ne tik įmonės personalą, bet ir įdarbiname pačius darbuotojus, išmokame jiems atlyginimus ir rūpinamės įdarbinant kylančiomis rizikomis. Tokiu atveju darbuotojai įdarbinami UAB Future Team Management  ir perduodami klientui darbuotojų nuomos pagrindu. Darbuotojus taip pat galime atrinkti mes arba klientas juos atsirenka ir perduoda juos įdarbinti mums. Visi darbuotojų sukurti darbo rezultatai tenka klientui, tačiau visais procesais pasirūpina mūsų komanda. Klientui nereikia rūpintis dokumentais, įstatyminėmis nuostatomis ir procesais, kaip suvaldyti kylančius iššūkius.

Su klientu aptariame reikalingų darbuotojų kompetenciją, jų darbo sąlygas ir bendrąsias taisykles. Vykdome paslaugą taip, jog išpildytume kliento poreikius.

Ilgalaikės darbuotojų nuomos nauda

 • Efektyviau paskirstomos išlaidos samdyti darbuotojus, nes nereikia rūpintis nedarbingumo laikotarpiais, rotacijomis ar darbuotojų keitimo rizikomis.
 • Gaunamos aukščiausio lygio personalo valdymo kompetencijos ir naujausi IT įrankiai.
 • Pradedant vykdyti veiklą ar naują projektą nereikia didelių investicijų į darbo inventorių ar personalo valdymą.
 • Sumažinama darbdavio civilinė atsakomybė.
 • Paslaugos apmokėjimas vykdomas pagal faktinį darbuotojų darbą.

Darbuotojų atranka

Pagal kliento poreikius atliekame pilnas arba dalines personalo atrankas. Dalinės atrankos atveju sutariame, kur klientui kyla didžiausi iššūkiai vykdant darbuotojų atrankas ir jais pasirūpiname. Sukuriame darbo skelbimus, rūpinamės reikiamų kandidatų paieška, atliekame pirminį kandidatų rūšiavimą ar giluminį įvertinimą ir rekomendacijų patikrą. Pilnos atrankos atveju klientui tereikia aiškiai išsakyti savo lūkesčius ir mes įvykdome pilną atranką bei padedame klientui priimti sprendimą, kuris kandidatas tinkamiausias, bei pasiruošti įdarbinimui.

Dažnai manoma, jog atranką atlikti gali bet kuris darbuotojas. Tačiau ilgametė įmonių patirtis rodo, jog tinkamai atlikta atranka yra vienas iš svarbiausių darbuotojo rezultatyvumo ir darbo trukmės įmonėje faktorių. Pakeisti vieną įmonės darbuotoją gali kainuoti nuo pusės iki dvejų metų darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio dydžio. Patikėjus šį procesą partneriui, gaunama aukščiausia kokybė už optimalią kainą ir per trumpiausią laiką.

Darbuotojų atrankos nauda

 • Padidinamas kandidatuojančių darbuotojų skaičius.
 • Randami specialistai, kurie įprastai neieško darbo „tradiciniais“ darbo paieškos būdais.
 • Užtikrinamas konfidencialumas, kadangi apie atrankos vykdymą žino tik paslaugą užsakęs asmuo.
 • Sumažinama rizika atsirinkti netinkamą darbuotoją, kuris neišdirbs įmonėje norimą laiką.
 • Sutrumpinamas darbuotojo paieškos laikas.
 • Gaunamos aukščiausio lygio personalo paieškos kompetencijos ir naujausi IT įrankiai.

Pasikalbėkime apie personalo valdymo ateitį

© 2023 Future Team Management. Sukūrė Creative Partner